Skip to main content

Bases do concurso

logo3A Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA) da zona da Coruña convoca para estudantes e adultos o XVI Concurso de Fotografía Matemática que se rexerá polas seguintes:

BASES 

1. Tema das fotografías: As Matemáticas. Suxírese en particular o tema das "Matemáticas e agricultura", xa que é o lema do Día Escolar das Matemáticas para o ano 2024.

2. Formatos: Tamaño de impresión mínimo 15 cm x 20 cm, máximo 20 cm x 30 cm e peso máximo das fotografías dixitais, 1,5 Mb

3. A fotografía debe levar un título que a relacione co seu contido matemático. O título tentará ser orixinal e atractivo e será tamén avaliado polo xurado.

4. As fotografías deben ser orixinais, non se admitirán imaxes de montaxes, nin de manipulación dixital. Deberá acreditarse a propiedade intelectual das imaxes presentadas.

5. Cada fotografía matemática deberá ir acompañada dun texto descritivo/explicativo sobre a vinculación da imaxe co mundo matemático, cunha extensión máxima de 100 palabras.

6. Poderán participar estudantes de colexios e institutos, públicos ou privados. Cada un poderá presentar un máximo de 3 fotografías. Tamén poderá concursar nun apartado propio calquera adulto, profesor ou non, interesado na fotografía matemática.

7. Establécense tres categorías nas que o xurado designará un gañador por categoría:

  • Alumnado de Educación Primaria e 1º e 2º curso da ESO.
  • Alumnado de 3º e 4º curso da ESO e Bacharelato.
  • Adultos, maiores de 18 anos.

   Os premios poderán ser declarados desertos.

8. A maiores das categorías anteriores, outorgarase un premio especial á obra máis votada na web polos usuarios (cada persoa soamente pode votar a unha obra en cada un dos concursos).

   Os premios consistirán en material informático, audiovisual, didáctico ou educativo.

9. A recepción de fotografías será ata o día 15 de marzo de 2024. O xurado fará unha preselección das obras que logo poderán ser votadas na web. O 22 de marzo as fotos preseleccionadas serán expostas na web e poderán ser votadas do 22 de marzo ao 3 de abril, día no que se pechará a votación ás 23:59 horas.

10. As fotografías remitiranse utilizando o formulario específico desta web (preme AQUÍ) e deberán achegar todos os datos solicitados, así como adxuntar a fotografía participante. Deberase encher un formulario por cada obra presentada ao concurso.

11. O resultado do concurso fallarase o 6 de abril de 2024, na XVII Feira Matemática, e será publicado na páxina web da Feira Matemática e tamén nesta web.

12. Os premios serán entregados durante a celebración da XVII Feira Matemática 2024. Unha selección de fotografías poderán estar expostas durante a celebración desta Feira.

13. O Xurado será designado por AGAPEMA

14. AGAPEMA resérvase a propiedade, durante dous anos, das fotografías premiadas, así como dos dereitos de publicación nos medios que considere oportunos. Neste senso o autor renuncia, durante este período de tempo aos seus dereitos de autor.

15. A participación no Concurso implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado que será inapelable.