CEO CIRCULAR

CEO CIRCULAR
  • Competición: Fotografía - Educación Primaria e 1º ciclo da ESO
  • Descripcion da fotografía: Esta imaxe relaciónase co campo das matemáticas a través da xeometría. Podemos ver círculos concéntricos unidos por rectángulos e como teito vemos un círculo fraccionado por triángulos.
  • Nome e apelidos: Manuela Sendín Caneda

OlimpiadaGalega.jpg   Rebumbio Cartel    http://www.agapema.org/sites/default/files/Matem%C3%A1ticas%20na%20raia-1.jpg