Dúbidas

  • Competición: Esopías - Adultos maiores de 18 anos
  • Esopía:: Sol ó alén. A curva terrestre no océano amosa tan obvia... Ptolomeo reescribe absorto “Xeografía”. Non ve tan patentes como afirma os planos. Sabe que foi inexacto. Que ha porfiar.
  • Nome e apelidos: Diego Casal García

OlimpiadaGalega.jpg   Rebumbio Cartel    http://www.agapema.org/sites/default/files/Matem%C3%A1ticas%20na%20raia-1.jpg