O FROITO 2.0

  • Competición: Esopías - Educación Primaria e 1º ciclo da ESO
  • Esopía:: Eva e Adán á serpe enganaron co froito. Feble, sen poder, botárona. Liberdade, paraíso, salvación. Ben ou mal. Elixídeo. Quen sempre da, recibe.
  • Nome e apelidos: Eva Rodríguez Loredo

OlimpiadaGalega.jpg   Rebumbio Cartel    http://www.agapema.org/sites/default/files/Matem%C3%A1ticas%20na%20raia-1.jpg