Que e quen é feliz?

  • Competición: Esopías - Educación Primaria e 1º ciclo da ESO
  • Esopía:: Que e quen é feliz? Agrupando as razóns polas que estou contento, optimista... vivindo,
    descubrín que eu non soamente vivo alegre.
    As cousas boas non son fermosas sen as tristes.
  • Nome e apelidos: Gemma López Sixto

OlimpiadaGalega.jpg   Rebumbio Cartel    http://www.agapema.org/sites/default/files/Matem%C3%A1ticas%20na%20raia-1.jpg